Подання позову до Господарського суду

Подання позову до Господарського суду

Коли можна застосувати?

Якщо порушником та правовласником є юридичні суб’єкти господарювання (в тому числі ФОП).

Які види порушень охоплює?
 • Вчинення будь-якою особою дій, що порушують особисті немайнові та/чи майнові права суб’єктів авторського права та/або суміжних прав, визначені ст. 50 Закону України «Про авторське право та суміжні права»;
 • піратство у сфері авторського права та/або суміжних прав опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, незаконне оприлюднення програм організацій мовлення, камкординг, кардшерінг, а також онлайн-піратство, тобто вчинення будь-яких дій, які визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав з використанням мережі Інтернет;
 • плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під ім’ям особи, яка не є автором цього твору;
 • ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право та/або суміжні права, примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
 • вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав;
 • будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права та/або суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
 • підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторського права та/або суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;
 • розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об’єктів авторського права та/або суміжних прав, з яких без дозволу суб’єктів авторського права та/або суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.
Чого можна досягти?
 • Визнати та поновити свої права, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право та/або суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
 • поновити порушені права та/або припинити дії, що порушують авторське право та/або суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
 • відшкодувати моральну (немайнову) шкоду;
 • відшкодувати збитки (матеріальну шкоду), включаючи встрачену вигоду, або стягнути дохід, отриманий порушником внаслідок порушення їм авторського права та/або суміжних прав, або виплату компенсації у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат (замість відшкодування збитків або стягнення доходу);
 • припинити підготовчі дії до порушення авторського права та/або суміжних прав, у тому числі призупинити митні процедури, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;
 • взяти участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов’язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • опублікувати в засобах масової інформації дані про допущені порушення авторського права та/або суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;
 • отримати від осіб, які порушують авторське право та/або суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об’єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження;
 • інші, передбачені законодавством заходи, пов’язані із захистом авторського права та суміжних прав;
 • заборонити опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення;
 • накласти на порушника штраф у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача, який сплачується до державного бюджету України;
 • вилучити чи конфіскувати всі контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права та/або суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, зокрема кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту;
 • отримати контрафактні примірники творів (у тому числі комп’ютерні програми і бази даних), фонограми, відеограми, програми мовлення на вимогу особи, яка є суб’єктом авторського права та/або суміжних прав і права якої порушено.
Що потрібно робити?
 • У разі виявлення правопорушення, зафіксувати факт порушення способом, який буде визнаний належним у суді (із залученням за договором третіх осіб, що мають спеціальні знання та досвід);
 • ідентифікувати відповідача;
 • зібрати докази;
 • підготувати та направити до господарського суду позовну заяву, при цьому необхідно направити копію позовної заяви відповідачу (відповідачам) та сплатити судовий збір та долучити докази, зокрема відправлення, оплати судового збору позовної заяви;
 • скласти і подати позов до господарського суду може і не адвокат, але тільки він зможе здійснювати представництво і захист інтересів правовласника протягом процесу. (Обов’язкове представництво адвоката у Верховному Суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року, якщо не буде прийнятий закон про виключення з цього);
 • особисто та/або за участю адвоката брати активну участь на всіх стадіях судового розгляду справи.
Як захистити свої права

1. Блокування нелегального використання контенту в Інтернеті відповідно до Закону

2. Порушення кримінальної справи за статтею 176 ККУ

3. Подання позову до Господарського суду

4. Подання цивільного позову

5. Порушення адміністративної справи за статтею ст. 51-2 КпАП

6. Звернення до Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення

7. Блокування грошового потоку

8. Звернення до пошукових систем з метою блокування видачі піратських ресурсів з пошуковими запитами

9. Звернення до відео-сервісів (наприклад, YouTube) з метою блокування нелегального розміщення вашого контенту

10. Звернення до соціальних мереж з метою блокування нелегального розміщення контенту, а також блокування груп піратських ресурсів

11.Звернення до вендорів обладнання з метою видалення піратських додатків з сет-топ боксів та смарт-ТБ