ЩО РОБИТИ

1. Блокування нелегального використання контенту в Інтернеті відповідно до Закону

Коли можна застосувати?

Відео на вимогу, відео за запитом, система індивідуальної доставки абонентові телевізійних програм і фільмів з мультимедіа-сервера. Суть порушення полягає у нелегальному розміщенні контенту на сервері і наданні доступу до нього третім особам без дозволу правовласника.

Які види порушень охоплює?

Розміщення або використання в іншій спосіб відповідної електронної цифрової інформації, що порушує авторські та/або суміжні права. Зокрема, VoD, он-лайн трансляцію телеканалу, аудіовізуальні та музичні твори, фонограми, комп’ютерні програми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення.

Чого можна досягти?

 • Унеможливити доступ до незаконно розміщеної інформації/контенту;
 • отримати повну інформацію про порушника, необхідну для подальшого притягнення до відповідальності;
 • притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу за невиконання вимог про припинення порушення або ненадання відповіді (8500-34000 гривень).

Що потрібно робити?

У разі виявлення правопорушення потрібно негайно звернутись до уповноваженого представника – адвоката – для підготовки та направлення заяви про припинення порушення. Необіхно надати адвокату докази існування порушених прав та документи, що ідентифікують особу правовласника. При цьому адвокат обов’язково повинен мати ЕЦП та здійснювати представництво і захист інтересів правовласника протягом всієї процедури блокування.

2. Порушення кримінальної справи за статтею 176 ККУ

Коли можна застосувати?

При виявлені факту незаконного відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконного відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконного тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейрінг або іншого умисного порушення авторського права і суміжних прав, а також фінансування таких дій. Обмеженням є наявність матеріальної шкоди у значному розмірі (у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто на суму понад 16000 гривень).

Які види порушень охоплює?

Відтворення, розповсюдження, тиражування об’єктів авторського та/або суміжного права, камкординг, кардшерінг та інші умисні порушення майнових прав, а також фінансування піратства.

Чого можна досягти?

Притягнення до кримінальної відповідальності з покаранням до шести років позбавлення волі, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що потрібно робити?

 • Повідомити порушника (якщо можливо) про виявлення фактів незаконного використання об’єктів інтелектуальної власності;
 • зафіксувати факт порушення способом, який буде визнаний належним у суді (із залученням за договором третіх осіб, що мають спеціальні знання та досвід);
 • підготувати та звернутись із відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення до органу національної поліції України;
 • підтвердити шляхом проведення експертизи кримінальної справи спричинення правовласнику матеріальної шкоди не менше встановленого рівня, достатнього для кваліфікації у діях винної особи складу відповідного злочину (понад 16000 гривень);
 • особисто та/або за участю адвоката брати активну участь на стадії досудового слідства та судового розгляду справи.

3. Подання позову до Господарського суду

Коли можна застосувати?

Якщо порушником та правовласником є юридичні суб’єкти господарювання (в тому числі ФОП).

Які види порушень охоплює?

 • Вчинення будь-якою особою дій, що порушують особисті немайнові та/чи майнові права суб’єктів авторського права та/або суміжних прав, визначені ст. 50 Закону України «Про авторське право та суміжні права»;
 • піратство у сфері авторського права та/або суміжних прав опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, незаконне оприлюднення програм організацій мовлення, камкординг, кардшерінг, а також онлайн-піратство, тобто вчинення будь-яких дій, які визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав з використанням мережі Інтернет;
 • плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під ім’ям особи, яка не є автором цього твору;
 • ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право та/або суміжні права, примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
 • вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав;
 • будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права та/або суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
 • підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторського права та/або суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;
 • розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об’єктів авторського права та/або суміжних прав, з яких без дозволу суб’єктів авторського права та/або суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

Чого можна досягти?

 • Визнати та поновити свої права, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право та/або суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
 • поновити порушені права та/або припинити дії, що порушують авторське право та/або суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
 • відшкодувати моральну (немайнову) шкоду;
 • відшкодувати збитки (матеріальну шкоду), включаючи встрачену вигоду, або стягнути дохід, отриманий порушником внаслідок порушення їм авторського права та/або суміжних прав, або виплату компенсації у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат (замість відшкодування збитків або стягнення доходу);
 • припинити підготовчі дії до порушення авторського права та/або суміжних прав, у тому числі призупинити митні процедури, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;
 • взяти участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов’язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • опублікувати в засобах масової інформації дані про допущені порушення авторського права та/або суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;
 • отримати від осіб, які порушують авторське право та/або суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об’єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження;
 • інші, передбачені законодавством заходи, пов’язані із захистом авторського права та суміжних прав;
 • заборонити опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення;
 • накласти на порушника штраф у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача, який сплачується до державного бюджету України;
 • вилучити чи конфіскувати всі контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права та/або суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, зокрема кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту;
 • отримати контрафактні примірники творів (у тому числі комп’ютерні програми і бази даних), фонограми, відеограми, програми мовлення на вимогу особи, яка є суб’єктом авторського права та/або суміжних прав і права якої порушено.

Що потрібно робити?

 • У разі виявлення правопорушення, зафіксувати факт порушення способом, який буде визнаний належним у суді (із залученням за договором третіх осіб, що мають спеціальні знання та досвід);
 • ідентифікувати відповідача;
 • зібрати докази;
 • підготувати та направити до господарського суду позовну заяву, при цьому необхідно направити копію позовної заяви відповідачу (відповідачам) та сплатити судовий збір та долучити докази, зокрема відправлення, оплати судового збору позовної заяви;
 • скласти і подати позов до господарського суду може і не адвокат, але тільки він зможе здійснювати представництво і захист інтересів правовласника протягом процесу. (Обов’язкове представництво адвоката у Верховному Суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року, якщо не буде прийнятий закон про виключення з цього);
 • особисто та/або за участю адвоката брати активну участь на всіх стадіях судового розгляду справи.

4. Подання цивільного позову

Коли можна застосувати?

Якщо порушником та/або правовласником є фізична особа (не суб’єкт підприємницької діяльності).

Які види порушень охоплює?

 • вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові та/або майнові права суб’єктів авторського права та/або суміжних прав, визначені ст. 50 Закону України «Про авторське право та суміжні права»;
 • піратство у сфері авторського права та/або суміжних прав опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження; контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, незаконне оприлюднення програм організацій мовлення, камкординг, кардшерінг, а також онлайн-піратство, тобто вчинення будь-яких дій, які визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав з використанням мережі Інтернет;
 • плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під ім’ям особи, яка не є автором цього твору;
 • ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право та/або суміжні права, примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
 • вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав;
 • будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського прав та/або суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
 • підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторського права та/або суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;
 • розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об’єктів авторського права та/або суміжних прав, з яких без дозволу суб’єктів авторського права та/або суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

Чого можна досягти?

 • визнати та поновити свої права, зокрема забороняти дії, що порушують авторське право та/або суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
 • поновити порушені права та/або припинити дії, що порушують авторське право та/або суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
 • відшкодувати моральну (немайнову) шкоду;
 • відшкодувати збитки (матеріальну шкоду), включаючи втрачену вигоду, або стягнути дохід, отриманий порушником внаслідок порушення ним авторського права та/або суміжних прав, або виплату компенсації у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат (замість відшкодування збитків або стягнення доходу);
 • припинити підготовчі дії до порушення авторського права та/або суміжних прав, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;
 • взяти участь у інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов’язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • опублікувати в засобах масової інформації дані про допущені порушення авторського права та/або суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;
 • отримати від осіб, які порушують авторське право та/або суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об’єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження;
 • інших, передбачених законодавством заходів, пов’язаних із захистом авторського права та суміжних прав;
 • заборонити опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення;
 • накласти на порушника штраф у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача, який сплачується до державного бюджету України;
 • вилучити чи конфіскувати всі контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права та/або суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, в тому числі кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту;
 • отримати контрафактні примірники творів (у тому числі комп’ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб’єктом авторського права та/або суміжних прав і права якої порушено.

Що потрібно робити?

 • Зафіксувати факт порушення способом, який буде визнаний належним у суді (із залученням за договором третіх осіб, що мають спеціальні знання та досвід);
 • ідентифікувати відповідача;
 • зібрати докази;
 • підготувати та направити до суду загальної юрисдикції позовну заяву, при цьому необхідно додати копію позовної заяви відповідачу (відповідачам) та сплатити судовий збір і долучити докази, серед них оплата судового збору до позовної заяви;
 • скласти і подати позов до суду може не тільки адвокат, але тільки він може здійснювати представництво і захист інтересів правовласника протягом процесу. (Обов’язкове представництво адвоката у Верховному Суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року, якщо не буде прийнятий закон про виключення з цього);
 • особисто та/або за участю адвоката брати активну участь на всіх стадіях судового розгляду справи.

5. Порушення адміністративної справи за статтею ст. 51-2 КпАП

Коли можна застосувати?

При виявленні факту незаконного використання об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом. Без наявності (не можливості довести) матеріальної шкоди у значному розмірі (у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян).

Які види порушень охоплює?

Незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом.

Чого можна досягти?

Притягнення до адміністративної відповідальності тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 3400 грн) з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Що потрібно робити?

 • Повідомити порушника (якщо можливо) про виявлення фактів незаконного використання об’єктів інтелектуальної власності;
 • зафіксувати факт порушення способом, який буде визнаний належним у суді (із залученням за договором третіх осіб, що мають спеціальні знання та досвід);
 • підготувати та звернутись із відповідною заявою про вчинення адміністративного правопорушення до органу національної поліції України;
 • брати активну участь на стадії розслідування (органи нацполіції складають протокол) та судового розгляду справи (районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді) розглядають справу і накладають штраф).

6. Звернення до Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення

Коли можна застосувати?

Коли порушником є провайдер програмної послуги або мовник, який має відповідну ліцензію.

Які види порушень охоплює?

Незаконне відтворення, розповсюдження програм мовлення.

Чого можна досягти?

 • Оголошення попередження;
 • стягнення штрафу;
 • анулювання ліцензії на підставі рішення суду за позовом Національної ради.

Що потрібно робити?

 • Зафіксувати факт порушення способом, який буде визнаний належним Нацрадою (документальні свідчення, у тому числі і фіксація на електронних носіях, зокрема із залученням за договором третіх осіб, що мають спеціальні знання та досвід);
 • підготувати та звернутись із відповідною заявою до Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.

7. Блокування грошового потоку

Коли можна застосувати?

 • При виявленні фактів незаконної ретрансляції телеканалів будь-яким сервісом (провайдером), який приймає кошти за допомогою міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard;
 • при виявленні фактів незаконного розміщення контенту на сайтах та фіксування реклами брендів на цих сайтах.

Які види порушень охоплює?

Незаконне відтворення, розповсюдження об’єктів авторського та/або суміжного права.

Чого можна досягти?

а) Унеможливити приймання оплати за послуги від абонентів сервісу через платіжні системи Visa і Mastercard.

Що потрібно робити?

Якщо Visa

 • Написати лист-попередження на адресу сервіса, який незаконно ретранслює телеканали;
 • направити скаргу до платіжної системи VISA – заповнити форму за посиланням: https://usa.visa.com/Forms/report-ip-abuse-form.html
 • прикріпити до скарги наступні документи: – скріншоти листів з попередженнями та вимогою припинити ретрансляцію телеканалів (три листа з періодичністю відправки не менше, ніж через 24 години); – копії документів, що підтверджують права правовласника; – скріншоти сайта-пірата з логотипом платіжної системи VISA; – скріншоти, що засвідчують ретрансляцію телеканалів; – копію квитанції про сплату за послуги сервісу.

Якщо Mastercard

 • написати лист на е-mail: ipinquiries@mastercard.com. В період до двох тижнів Mastercard у відповідь направляє листа правовласнику з антипіратською формою для заповнення скарги;
 • відправити наступні документи на адресу Mastercard: – заповнену антипіратську форму; – скріншоти листів з попередженнями та вимогою припинити ретрансляцію телеканалів (три листа з періодичністю відправки кожні 24 години); – копії документів, що підтверджують права правовласника; – скріншоти сайта-пірата з логотипом платіжної системи Mastercard; – скріншоти, що засвідчують ретрансляцію телеканалів; – копію квитанції про сплату за послуги сервісу.

б) Зменшити фінансові надходження до сайта-порушника від реклами.

Що потрібно робити?

 • Зафіксувати наявність на сайті нелегально розміщеного контенту;
 • зафіксувати рекламу бренду на сайті-порушникові;
 • звернутися до бренду з поясненням щодо розміщення на сайті, що порушує права інтелектуальної власності, та проханням не фінансувати піратство. Нагадати, що, згідно закону, це тягне за собою кримінальну відповідальність.
 • Приклад: Українська Антипіратська Асоціація (УАПА) проводить моніторинг брендів, що розміщують рекламу на сайтах, що порушують права інтелектуальної власності http://apo.kiev.ua/reklama.phtml та пишуть листи рекламодавцям.

8. Звернення до пошукових систем з метою блокування видачі піратських ресурсів з пошуковими запитами

Коли можна застосувати?

При виявленні фактів порушення будь-яким сайтом авторського права та/або суміжних прав.

Які види порушень охоплює?

Розміщення або використання електронної цифрової інформації, що порушує авторські та/або суміжні права. У тому числі: VoD, он-лайн трансляція телеканалу.

Чого можна досягти?

Унеможливити доступ до незаконно розміщеної інформації через пошукову систему Google.

Що потрібно робити?

Коректно заповнити форму за наступним посиланням під назвою «Видалення матеріалів, що порушують авторські права». Після чого працівники компаніїї Google проаналізують скаргу і, у разі підтвердження незаконного розповсюдження аудіовізуального контенту, посилання будуть видалені з пошукової системи Google.

9. Звернення до відео-сервісів (наприклад, YouTube) з метою блокування нелегального розміщення вашого контенту

Коли можна застосувати?

При виявленні фактів незаконного розміщення контенту на відео-сервісі (наприклад, на YouTube).

Які види порушень охоплює?

Незаконне відтворення, розповсюдження об’єктів авторських та/або суміжних прав.

Чого можна досягти?

Блокування нелегально розміщеного контенту.

Що потрібно робити?

 • Використовувати систему Content ID. Content ID допомагає правовласникам ідентифікувати свої матеріали на YouTube та керувати ними. У системі зберігаються цифрові відбитки – зразки контенту, завантажені правовласниками. Усі нові відео, що публікуються на YouTube, порівнюються з відбитками. Якщо виявляється збіг, Content ID заявляє права на ролики від імені правовласника та застосовує обрану ним політику.
 • Подавати заявку вручну для CMS, де доступна функція Content ID. Трапляється, що Content ID не спрацьовує, або спрацьовує некоректно. У такому випадку правовласник має можливість подати заявку на блокування вручну. При цьому необхідно вказати посилання на відео, в якому використовуються матеріали, захищені авторським правом, а також надати Asset ID, який вказує, який саме фрагмент відео правовласника використовується нелегально.
 • Повідомити про порушення авторських прав. Будь-який користувач Інтернету може подати заявку на видалення відео, яке, на його думку, порушує авторські права. Для цього достатньо заповнити форму, в якій необхідно вказати максимальну кількість інформації про об’єкт авторського права.

10. Звернення до соціальних мереж з метою блокування нелегального розміщення контенту, а також блокування груп піратських ресурсів

Коли можна застосувати?

При виявленні фактів порушення авторського права та/або суміжних прав.

Які види порушень охоплює?

Розміщення або використання електронної цифрової інформації, що порушує авторські та/або суміжні права. Зокрема, VoD, он-лайн трансляція телеканалу.

Чого можна досягти?

Блокування та видалення контенту що порушує авторські та/або суміжні права.

Що потрібно робити?

 • Зафіксувати посилання на нелегально розміщений контент;
 • якщо контент зафіксовано у Facebook, коректно заповнити форму для скарг https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952 . Обов’язково додати копії документів, що підтверджують права правовласника;
 • якщо контент зафіксовано у ВКонтакті, коректно заповнити форму для скарг https://vk.com/dmca ;
 • якщо контент зафіксовано в Одноклассники, написати електроного листа на адресу videoadministration@odnoklassniki.ru. Обов’язково додати копії документів, що підтверджують права правовласника;
 • якщо контент зафіксовано в Mail.ru, написати електроного листа на адресу support_team@corp.mail.ru.

11.Звернення до вендорів обладнання з метою видалення піратських додатків з сет-топ боксів та смарт-ТБ

Коли можна застосувати?

Після встановлення та фіксації факту порушення прав інтелектуальної власності.

Які види порушень охоплює?

Незаконне відтворення, розповсюдження об’єктів авторського та/або суміжного права.

Додаток/Смарт-ТБ

Чого можна досягти?

Блокування доступу до контенту безпосередньо в додатку; видалення даного додатку з інтернет магазину/ сет-топ боксу/ смарт-ТБ. Компенсації за порушення прав інтелектуальної власності у разі подачі позовної заяви до суду.

Що потрібно робити?

 • Відправити скаргу в службу підтримки додатку з прикріпленням відповідних документів;
 • подати скаргу в службу підтримки магазину та магазин з додатком, попередньо зафіксувавши факт порушення: записавши на відео відтворення нелегального контенту;
 • подати позов до суду.

Сет-топ бокс

Чого можна досягти?

 • Блокування потоку відео через хостинг-провайдера;
 • притягнення до відповідальності хостинг-провайдера у випадку повного контролю останнього над контентом, який транслюється;
 • подання позову до суду з вимогою про компенсацію за порушення прав, відповідачами в даному випадку будуть магазин, який встановлює піратський додаток на сет-топ бокс, розробники додатку, особи, які отримували прибуток від здійснення такої діяльності.

Що потрібно робити?

 • Відправити скаргу хостинг-провайдеру з фіксацією правопорушення (фото або відео);
 • подати позов до суду.